Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CULÔNG S. Ô.

(Charles Augustin Coulomb; 1736 - 1806), nhà vật lí Pháp, xây dựng các định luật về ma sát, biến dạng xoắn, phát minh định luật tương tác tĩnh điện (định luật Culông, 1785). Đơn vị điện tích trong hệ SI mang tên Culông.

 


Culông S. Ô.