Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CON QUAY

vật rắn quay nhanh quanh một trục đối xứng gắn với vật. Trục quay này phải có khả năng quay tự do trong không gian, muốn vậy CQ thường được treo bằng một kiểu treo sao cho có 3 trục quay tự do được gọi là giá treo kiểu các đăng. Tính chất cơ bản của CQ có 3 bậc tự do là khi không chịu lực tác động nào, trục CQ sẽ giữ một phương ổn định, mômen động lượng là một vectơ không đổi. Nếu có lực tác dụng thì trục CQ lệch đi theo hướng vuông góc với lực và do đó CQ bắt đầu tiến động. Tính chất cơ bản của CQ được ứng dụng rộng rãi trong nhiều dụng cụ như la bàn, thiết bị ổn định chuyển động của máy bay, tên lửa, tàu thuỷ... Trái Đất giống như một con quay khổng lồ có tiến động. Xt. Tiến động.