Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VA CHẠM

một dạng chuyển động cơ học đặc biệt trong đó có lượng biến thiên vận tốc là hữu hạn trong khoảng thời gian rất bé. Vd. hiện tượng hai (hay nhiều) vật thể tác động có tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn và có sự biến thiên hữu hạn về vận tốc của các vật tham gia tác động. Đặc trưng cho chuyển động VC là lượng biến đổi của động lượng được gây nên bởi xung lực, gọi là xung VC. Về mặt hiện tượng, phân biệt: VC đàn hồi, khi động năng và xung lực bảo toàn; VC không đàn hồi, khi một phần động năng biến thành nhiệt hoặc gây biến dạng (xt. Biến dạng).

VC được sử dụng trong công nghệ rèn, đóng cọc, nghiền vật liệu, vv.