Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÍ ĐIỂM

thời điểm Mặt Trời đi qua điểm Cực Bắc (điểm Hạ chí, xích vĩ δ = 23o27') hay điểm Cực Nam (điểm Đông chí, δ = –23o27') của Hoàng Đạo. Gần các CĐ, xích vĩ Mặt Trời thay đổi rất chậm vì lúc này Mặt Trời chuyển động hầu như song song với xích đạo. Khoảng thời gian giữa hai lần Mặt Trời đi qua một CĐ nào đấy không trùng với năm lịch. Trong những năm thường, cứ mỗi năm thời điểm đi qua CĐ chậm lại khoảng 5h48min46s. Trong năm nhuận, lại sớm hơn 11h11min14s so với năm thường trước đấy. Ở Bắc Bán Cầu, Mặt Trời qua điểm Hạ chí vào ngày 21 hay 22.6 (bắt đầu mùa hè thiên văn), qua điểm Đông chí vào ngày 21 hay 22.12 (bắt đầu mùa đông thiên văn). Xt. Hoàng Đạo; Thiên Cầu; Hạ chí; Đông chí.

 


Chí điểm

HC – điểm Hạ chí; ĐC – điểm Đông chí; HĐ – Hoàng Đạo