Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHÊRENKÔP P. A.

(Pavel Alekseevich Cherenkov; 1904 - 90), nhà vật lí Nga, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1970). Bằng thực nghiệm, phát hiện một hiện tượng quang học mới [bức xạ Chêrenkôp - Valilôp; x. Chêrenkôp - Vavilôp (Bức xạ)]. Các công trình về tia vũ trụ, máy gia tốc. Giải thưởng Nôben (1958) cùng với Tam (I. E. Tamm) và Frankơ (I. M. Frank).

 


Chêrenkôp P. A.