Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
C

() kí hiệu đơn vị điện tích, điện lượng trong hệ SI, x. Culông.