Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẤP

(), đơn vị quy ước dùng để đánh giá theo một thang bậc nhất định cường độ của một hiện tượng vật lí. Vd. trong khí tượng học: C của tốc độ gió theo thang Bôfo (A. Beaufort); trong địa chấn học: C của động đất theo thang Richte (A. Richter), vv. Xt. Độ Richte; Thang Richte.