Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỨC XẠ CHÊRENKÔP - VAVILÔP

x. Chêrenkôp - Vavilôp (Bức xạ).