Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

các dao động sáng có cùng một tần số, do đó có cùng một màu sắc. Có thể thu được ánh sáng gần với ASĐS bằng cách tách riêng từ phổ ánh sáng ra một vạch phổ hoặc một dải phổ hẹp nhờ các máy đơn sắc, bộ lọc sắc, vv. ASĐS được phát ra bởi laze, điôt phát quang, máy đơn sắc (x. Laze; Điôt phát quang).