Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT NHẠY SÁNG

 chất biến đổi trạng thái khi bị chiếu sáng. Thường dùng để gọi nhũ tương chứa bromua hoặc clorua bạc phủ lên giấy ảnh, phim ảnh. Ánh sáng tác dụng lên phim làm tách bạc, tạo thành điểm đen trên phim (âm bản) khi rửa phim.