Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT HOẢ ĐIỆN

những chất điện môi đặc biệt, có độ phân cực tự phát khi không có điện trường ngoài. Các điện tích có sẵn trên bề mặt của CHĐ thường bị trung hoà bởi các điện tích ngược dấu của môi trường. Khi nhiệt độ thay đổi, sự trung hoà trên mất đi, điện tích lại xuất hiện trên bề mặt. CHĐ được ứng dụng để phát hiện bức xạ hồng ngoại.Xt. Bức xạ hồng ngoại.