Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CANĐELA

(L. chandelle – nến), đơn vị cường độ sáng, một trong bảy đơn vị cơ bản của hệ SI và là đơn vị hợp pháp của Việt Nam. Kí hiệu cd. Bằng cường độ sáng phát ra theo phương vuông góc từ một diện tích 1/600.000 m2 của mặt một vật bức xạ toàn phần, ở nhiệt độ 2.042 K (nhiệt độ đông đặc của platin) dưới áp suất 101.325 Pa. Một bóng điện dây tóc, công suất 100 W có thể có cường độ sáng 100 - 120 cd. Trước đây cường độ sáng của các nguồn sáng đo bằng đơn vị "nến": 1 nến xấp xỉ 1 cd. Đơn vị dẫn xuất thường dùng là canđela × giây, để đo lượng chiếu sáng của nguồn theo thời gian, kí hiệu cd.s.