Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ TÌM PHƯƠNG

(cg. máy vô tuyến tìm phương), khí cụ dùng để xác định phương hướng của sóng vô tuyến điện truyền tới. BTP hoạt động theo nguyên lí cơ học (quay trực tiếp anten để dịch chuyển giản đồ hướng, qua đó nhận biết được hướng sóng tới), hoặc hoạt động theo nguyên lí điện học (dùng phương pháp điện để dịch chuyển giản đồ hướng anten, hoặc bằng cách xử lí tín hiệu thu được từ anten để nhận biết hướng của sóng tới). BTP được sử dụng chủ yếu trong các máy vô tuyến định hướng. Xt. La bàn vô tuyến.