Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ TẠO DAO ĐỘNG

mạch điện làm việc ở chế độ tự do, không nhận tín hiệu điều khiển từ bên ngoài mà tự sinh ra dao động, cung cấp cho các bộ phận khác. Nguyên lí làm việc của các BTDĐ dựa trên tính không ổn định tĩnh và tính ổn định động của mạch điện. Mạch điện không ổn định tĩnh là khi một thành phần nào đó của dao động tự do sinh ra sau khi mạch được cung cấp năng lượng nuôi sẽ không suy giảm mà được tăng cường (dao động tự kích). Mạch điện có tính ổn định động là khi dao động tự kích được tăng cường đến một giá trị nào đó thì nó sẽ ổn định, nghĩa là có các thông số cơ bản (vd. biên độ, tần số của dao động điều hoà) không thay đổi.