Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ PHẢN XẠ

khí cụ, cấu trúc hoặc môi trường vật lí có tác dụng làm thay đổi hướng của dòng năng lượng vật chất như âm thanh, sóng quang, sóng vô tuyến điện hoặc các hạt cơ bản, vv. Các tính chất vật lí của BPX khác với các tính chất của môi trường truyền các dòng đó. Trong quang kĩ thuật, BPX được dùng để thay đổi phương truyền quang thông (đèn chiếu, gương phản xạ...). Trong kĩ thuật vô tuyến điện, BPX là các cấu trúc tạo bởi dây dẫn điện hoặc tấm kim loại dùng để thay đổi hướng truyền sóng, tạo nên các anten định hướng. Trong kĩ thuật hạt nhân, BPX là lớp chất không bị phân rã (vd. than chì) dùng để làm giảm sự rò nơtron từ vùng hoạt động.