Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ỔN ÁP

thiết bị tự động duy trì tỉ số cho trước giữa trị số thực tế của điện áp cần được ổn định với mức điện áp chuẩn. Phân biệt: BÔA thông số và BÔA có phản hồi. BÔA thông số hoạt động dựa vào tính phi tuyến của đặc tuyến vôn - ampe của các phần tử điện từ, điện tử hoặc bán dẫn. BÔA có phản hồi lắp theo sơ đồ bù, tự điều chỉnh.