Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÙNG HOÁ TRỊ

    (cg. dải hoá trị), vùng các mức cho phép của năng lượng điện tử trong vật rắn, mà ở nhiệt độ 0 K tất cả các trạng thái điện tử trong vùng đều được điền đầy điện tử. Khi T > 0 K thì trong VHT hình thành các lỗ trống và chúng tham gia dẫn điện. Khái niệm VHT được ứng dụng rộng rãi trong vật lí bán dẫn và điện môi. Xt. Vùng dẫn; Vùng cấm.