Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ LỌC TẦN SỐ

mạch điện (lọc thụ động) hay mạch điện tử (lọc tích cực) có tính chất cơ bản sau: cho các dao động có tần số nằm trong một dải nào đó (gọi là dải thông) đi qua và chặn lại các dao động có tần số không thuộc dải đó (thuộc dải chắn). Theo quy ước, dao động gọi là qua được mạch nếu đối với tần số của nó, hệ số truyền đạt của mạch có môđun bằng đơn vị; còn bị chặn lại khi hệ số truyền đạt bằng không. Hệ số truyền đạt được xác định bởi tỉ số của độ lớn tín hiệu ở đầu ra và đầu vào của mạch điện. Phân biệt: bộ lọc thông thấp, bộ lọc thông cao, bộ lọc thông dải, bộ lọc chắn dải. Loại mạch lọc có nhiều dải thông và dải chắn xen kẽ nhau trên trục tần số gọi là lọc răng lược.