Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ KÍCH THÍCH

bộ phận dùng để tạo ra các sóng với cấu trúc đã được xác định của điện từ trường trong các ống dẫn sóng hoặc hốc cộng hưởng siêu cao tần trong kĩ thuật vô tuyến điện. Có khả năng tạo ra các tín hiệu có tham số nhất định để tác động vào các đối tượng sinh học. Trong y học, BKT điện được dùng để kích thích hoạt động của một số cơ quan (tim, hệ thần kinh) nhằm mục đích trị liệu. Trong sinh học, BKT điện và từ được dùng để tác động vào tốc độ sinh sản và tính di truyền của các vi sinh vật, còn BKT siêu âm được dùng để tăng cường các quá trình hoạt động sống của các vi sinh vật.