Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẢM ỨNG TỪ

từ trường tổng hợp trung bình trong vật chất, đặc trưng cho từ trường về tác dụng lực trong các chất [xt. Lôrenxơ (Lực)], kí hiệu B. Từ trường H, độ từ hoá M và CƯT B liên hệ với nhau theo biểu thức: B = H + 4πM trong hệ đơn vị CGS, đơn vị đo là gauxơ, kí hiệu Gs; hoặc B = μoH + μoM, trong hệ đơn vị SI, đơn vị đo là tesla (kí hiệu T); μo là hằng số từ (cg. độ từ thẩm của chân không).