Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CẢM ỨNG TĨNH ĐIỆN

sự xuất hiện các điện tích trái dấu và bằng nhau về trị số trên các phần đối diện của bề mặt vật dẫn hoặc chất cách điện, khi đặt chúng trong trường tĩnh điện. Hiện tượng CƯTĐ được dùng để tạo màn chắn tĩnh điện bảo vệ các khí cụ hoặc các phần tử của sơ đồ điện khỏi bị ảnh hưởng của điện trường ngoài.