Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

bộ (hoặc tầng, mạch) điện tử có khả năng làm tăng công suất của dao động điện tới giá trị nhất định theo yêu cầu. BKĐCS được sử dụng rộng rãi trong kĩ thuật vô tuyến điện tử, thông tin và trong nhiều lĩnh vực của điện tử ứng dụng.