Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CAVENĐISƠ H.

(Henry Cavendish; 1731 - 1810), nhà hoá học và vật lí học Anh. Năm 1798, đo được hằng số hấp dẫn phổ biến bằng cân xoắn, từ đó suy ra khối lượng của Trái Đất và ứng dụng các định luật Kêplơ để suy ra khối lượng các hành tinh trong hệ Mặt Trời. Xt. Hằng số hấp dẫn.

 


Cavenđisơ H.