Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ GIẢI MÃ

1. Phương tiện chuyển đổi văn bản đang ở dạng mã hoá thành dạng ban đầu. BGM có thể được thực hiện bằng phần cứng hoặc bằng phần mềm hoàn toàn. Xt. Giải mã.

2. Mạch lôgic (thường là vi mạch) tạo ra một từ nhị phân n bit duy nhất, chỉ rõ số nào trong số 2n đầu vào được chọn. Vd. BGM bàn phím được dùng để tạo ra một mã nhị phân, chỉ ra phím nào đã được ấn.