Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ GHÉP ĐỊNH HƯỚNG

phần tử của đường truyền siêu cao tần. Nhờ BGĐH, năng lượng sóng điện từ truyền trong nhánh chính được phân sang nhánh thứ hai và truyền đi nhờ các phần tử ghép theo một hướng xác định trong nhánh hai. Khi thay đổi hướng truyền trong nhánh chính, hướng truyền trong nhánh hai cũng đổi ngược lại.