Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐỔI NỐI

(cg. bộ phân phối), bộ phận thiết bị dùng để đóng, cắt và chuyển đổi mạch điện, nối mạch ra đã được lựa chọn với mạch vào. BĐN được phân biệt theo các loại: cơ điện (cầu dao, rơle điện từ, vv.) và điện tử (các cấu kiện điện tử được lắp đặt theo các sơ đồ chức năng nhất định).