Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐÓNG CẮT KHÔNG TIẾP ĐIỂM

bộ phận để đóng, cắt hoặc chuyển mạch dòng điện không phải bằng các tiếp điểm cơ khí mà bằng cách thay đổi nhảy vọt điện trở của phần tử điều khiển (như khuếch đại từ, dụng cụ bán dẫn, điện trở bán dẫn) được mắc nối tiếp với phụ tải trong mạch điện. Ở trạng thái "cắt", do điện trở của phần tử điều khiển rất lớn nên dòng điện chạy qua BĐCKTĐ có cường độ nhỏ, còn ở trạng thái "đóng", điện trở của phần tử điều khiển giảm xuống đột ngột (nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với điện trở tiếp xúc của tiếp điểm cơ khí). BĐCKTĐ thường được dùng trong các mạch bảo vệ thiết bị điện, trong các hệ thống điều khiển và điều chỉnh tự động.