Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐÓNG CẮT ĐỊNH GIỜ

thiết bị đóng cắt điện có khả năng điều chỉnh thời gian tác động. BĐCĐG hợp nhất các chức năng của rơle thời gian và contactơ, được dùng trong các sơ đồ điều khiển theo chương trình, đóng các cấp điện trở khởi động của động cơ điện.