Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ ĐÀM THOẠI VÔ TUYẾN

thiết bị thu - phát vô tuyến công suất nhỏ, cho phép thực hiện trao đổi thông tin trong cự li ngắn. Ở mỗi đầu đàm thoại được trang bị một máy thu phát, một bộ tai nghe và một ống nói (micrô).