Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BÔNXƠMAN L.

(Đ. Ludwig Boltzmann; 1844 - 1906), nhà vật lí Áo, góp phần quan trọng trong việc đặt cơ sở cho môn vật lí học thống kê và thuyết động học phân tử, đưa ra hàm phân bố mang tên Bônxơman và phương trình động học các chất khí. Năm 1872, giải thích nguyên lí thứ hai của nhiệt động học theo quan điểm thống kê và đã thiết lập một định luật về bức xạ của vật đen tuyệt đối. Xt. Định luật Xtêfan -  Bônxơman.

 


Bônxơman L.