Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BỘ BIẾN ĐỔI

bộ phận của hệ điều khiển tự động và xử lí tín hiệu, có nhiệm vụ chuyển đổi tín hiệu ở đầu vào thành những tín hiệu đầu ra có cùng hay không cùng bản chất vật lí, nhằm phục vụ công việc xử lí, truyền phát, đo hoặc ghi các thông tin.