Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁNH SÁNG CHẬM

ánh sáng trong một số môi trường đặc biệt, có tốc độ truyền giảm khoảng hàng triệu lần hoặc hơn nữa so với trong chân không. Chú ý rằng ánh sáng chỉ giảm tốc độ vài lần khi truyền qua các môi trường thông thường, vd. qua kim cương giảm 2,417 lần. Trong các đám mây nhỏ các nguyên tử kim loại kiềm (vd. Na) nhờ công nghệ làm lạnh bằng laze nhiệt độ xuống rất thấp, cỡ 10–6 K (μK), ASC có vận tốc cỡ 10 m/s. Sự tồn tại của ASC là do tương tác lượng tử giữa các photon và nguyên tử trong các đám mây nói trên. Nếu giảm nhiệt độ xuống cỡ 10–9 K (nK) đám mây các nguyên tử chuyển thành trạng thái chất ngưng tụ Bôdơ - Anhxtanh (Bose - Einstein), thì tốc độ ánh sáng có thể giảm xuống còn 1 cm/s. Xt. Khí suy biến.