Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BACNƠ

(A. barn), đơn vị cổ, ngoài hệ của đại lượng vật lí có thứ nguyên diện tích để đo tiết diện hiệu dụng (đại lượng biểu thị xác suất va chạm) của các quá trình va chạm giữa các hạt vi mô (nguyên tử, hạt nhân, vv.). Kí hiệu: b;  1 b = 10–28 m2 = 10–24 cm2. Xt. Tiết diện hiệu dụng.