Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔN TRÊN MÉT

đơn vị cường độ điện trường trong hệ SI, kí hiệu là V/m. 1V/m = 1/3.10-4 đv CGSE = 106 đv CGSM. Xt. Vôn.