Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VÔN KẾ

    dụng cụ để đo hiệu điện thế, sức điện động mà đơn vị đo là vôn. VK được mắc song song với mạch điện cần đo. VK là một điện kế có điện trở r rất lớn nên dòng điện i qua nó rất nhỏ. Hiệu điện thế mà nó đo bằng: v = ri. Có nhiều loại điện kế (từ điện, điện từ, điện động...) nên cũng có các loại VK tương ứng. Có loại VK đo dòng một chiều, có loại đo dòng xoay chiều. VK điện tử dùng đèn điện tử hoặc bán dẫn rất nhạy và chính xác. Xt. Vôn.