Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ẢNH ĐƠBAI - SERƠ

ảnh nhiễu xạ tia X qua mẫu dạng bột nghiền từ tinh thể. AĐ - S gồm một dãy các vạch hình cung đồng tâm. Đường kính của các vòng tròn ứng với các cung này cho thông tin về cấu trúc của tinh thể. Ảnh mang tên nhà vật lí gốc Hà Lan Đơbai (P. Debye) và nhà vật lí người Đức Serơ (P. Scherrer). Xt. Nhiễu xạ tia X; Phương pháp Đơbai - Serơ.