Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ANGSTRƠM A. J.

(Anders Jonas Angström; 1814 - 74), nhà vật lí và thiên văn học Thuỵ Điển, một trong những người đặt nền móng cho phép phân tích quang phổ.