Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BLÔC F.

(Felix Bloch; 1905 - 83), nhà vật lí Hoa Kì gốc Thuỵ Sĩ. Góp phần vào việc hình thành lí thuyết lượng tử chất rắn, lí thuyết phổ năng lượng của tinh thể và lí thuyết về sự phụ thuộc nhiệt độ của độ từ hoá các chất sắt từ ở gần không độ tuyệt đối. Đã khám phá ra hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân. Giải thưởng Nôben (1952), cùng với Pơxen (E. M. Purcell).

 


Blôc F.