Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BLECKET P. M.

(Patrick Maynard Blackett; 1897 - 1974), nhà vật lí học Anh. Công trình nghiên cứu cơ sở về tia vũ trụ. Giải thưởng Nôben (1948).

 


Blecket P. M.