Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÁP KẾ

dụng cụ đo áp suất của chất lỏng và chất khí, được phân biệt thành AK đo áp suất tuyệt đối (tính từ số không) và AK đo áp suất dư (lấy áp suất khí quyển làm mốc để tính). AK khí dùng để đo áp suất khí quyển, AK vi sai dùng để đo hiệu áp suất. Chân không kế là loại AK để đo các áp suất rất nhỏ. Về cấu tạo, có nhiều loại AK: AK cột chất lỏng (vd. AK khí Torixeli), AK hộp, AK lò xo, vv.