Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ÂM LƯỢNG

đại lượng đo độ mạnh của âm thanh qua cảm giác của tai (sự cảm thụ chủ quan), phụ thuộc vào cường độ và tần số của âm. Nếu tần số không đổi, ÂL tăng theo cường độ của âm. Với cùng một cường độ thì ÂL lớn nhất trong dải tần số 700 - 6.000 Hz. Đơn vị ÂL là phôn, khi âm là đơn thanh thì phôn trùng với đexiben.

Trong âm nhạc, ÂL là một trong những đặc tính của nhạc thanh và không được ghi tuyệt đối bằng đơn vị đexiben mà ghi tương đối bằng chữ Italia (viết đủ hoặc viết tắt) có ý nghĩa định tính (piano hay p - ÂL nhỏ, forte hay f - ÂL to, vv.). 

Trong ngôn ngữ học, ÂL là cường độ của âm xét từ góc độ của sự cảm thụ chủ quan. Về khách quan, ÂL phụ thuộc vào mức độ dồn nén của luồng hơi khi phát âm.