Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẮC ĐẨU

 tên thường dùng ở Việt Nam để chỉ chòm Đại Hùng, chòm sao phương Bắc (x. Đại Hùng).