Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG HỌC trong vật lí thống kê

phương trình mô tả sự biến đổi theo thời gian của hệ nhiều hạt, xác định số hạt trung bình tính cho một đơn vị thể tích với các giá trị nhất định của toạ độ và xung lượng n( ) tại lúc t. PTĐH cho chất khí được Bônxơman L. (L. Boltzmann) lần đầu thiết lập năm 1872 và mang tên ông (Phương trình Bônxơman).