Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SAI HỎNG trong tinh thể

(cg. khuyết tật tinh thể), các vi phạm sự sắp xếp tuyệt đối tuần hoàn của các nguyên tử trong các mạng tinh thể. Có thể do các nguyên nhân động (do dao động mạng...) và nguyên nhân tĩnh (do tạp chất...) gây ra. Được phân loại: SH điểm (nút khuyết, nguyên tử xen kẽ), SH đường (lệch mạng) và SH mặt (mặt biên giữa các hạt hoặc song tinh), SH khối (hạt lẫn). SH xuất hiện trong quá trình hình thành tinh thể hoặc từ tác nhân bên ngoài. SH tinh thể có ảnh hưởng rất nhiều đến cơ tính của vật liệu, đến các quá trình biến dạng dẻo, phá huỷ, kết tinh lại, hoá già, vv.; có ảnh hưởng quyết định đến nhiều tính chất vật lí của các tinh thể.Sai hỏng
Sai hỏng do nguyên tử xen kẽ A