Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÓNG NGANG

sóng lan truyền theo phương vuông góc với mặt dao động của các hạt trong môi trường (với trường hợp sóng đàn hồi), hoặc với mặt  chứa các vectơ điện trườngtừ trường (đối với sóng điện từ).