Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SÓNG CHẠY

sóng truyền đi dưới dạng các đợt liên tiếp cách đều nhau. Trong plasma của các ống phóng điện qua khí loãng (khí kém), SC sẽ tạo ra cho mắt cảm giác sóng  truyền như chạy. Các dụng cụ điện tử dùng SC được gọi là đèn sóng chạy.