Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SOLITON

(A. soliton), một loại chuẩn hạt bền lan truyền trong môi trường phi tuyến. Có nhiều loại: S trên mặt chất lỏng, S âm thanh, S hấp dẫn, S trong plasma, S dưới dạng xung ánh sáng ngắn trong môi trường hoạt tính của laze. Xt. Chuẩn hạt.