Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHÉP ĐO CHIẾT SUẤT

 tập hợp các phương pháp đo chiết suất n của các môi trường trong suốt: đo góc khúc xạ, đo góc giới hạn trong phản xạ toàn phần, phương pháp giao thoa, phương pháp trắc quang, vv.