Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU CAO TẦN

các dao động điện từ có dải tần số nằm trong khoảng 3.108 đến 3.1011Hz (cũng có khi hiểu là từ 3.107 đến 3.1012Hz). Sóng SCT còn gọi là sóng cực ngắn hoặc vi ba, có bước sóng từ 10 m đến milimét. Sóng SCT được dùng trong thông tin liên lạc, truyền hình, rađa... có thể truyền theo ống dẫn sóng.