Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THỜI KẾ

đồng hồ có độ chính xác cao và hành trình đồng hồ hầu như không phụ thuộc vào các dao động của nhiệt độ, các rung động cơ học và sức căng của dây cót. Thường được dùng trong hàng hải, trong các đoàn thám hiểm, vv. TK đầu tiên do nhà kĩ thuật Anh Grâyơm (G. Graham) chế tạo (1726). Xt. Đồng hồ; Đồng hồ hàng hải.